Udtagelser

Professor Ole Hammerslev,
i DJØF-bladet 10.05.2021

“Retshjælpen er usynlig, især for de svageste borgere. Der er store barrierer for at opsøge juridisk bistand i Danmark.

Borgernes behov for retshjælp stiger, men i stedet for at bruge retshjælpsinstitutionerne spørger mange på kommunen, deres læge eller andre fagpersoner, som ikke er jurister.”

Institut for Menneskerettigheder

“Når ret store mindretal af borgere, der får sociale ydelser eller hjælp fra det offentlige, har dårlige eller mindre gode erfaringer med mødet med myndighederne, er det et tegn på, at retssikkerheden ikke fungerer optimalt.”

Retssikkerhed i kommunerne, 2017.

En undersøgelse af retssikkerhed i kommunerne med fokus på kommunernes menneskeretlige forpligtelser og borgernes møde med kommunen i sociale sager.

Advokat Malou Ehmer,
Advokaten 03.03.2022

“Retssikkerheden for børn, unge og udsatte borgere.

Vi bliver nødt til at se på, om ikke vi kan sikre udsatte børn, unge og voksne borgere bedre støtte undervejs i deres møde med forvaltningen. Det kan være med en bistandsadvokat tidligere i forløbet, bedre retshjælp eller lignende. Vi skal huske, at de mennesker, vi her taler om, ofte ikke har det økonomiske overskud til at erhverve sig en advokat. Jeg føler mig ret overbevist om, at det kunne give retssikkerheden et nøk opad.”

“Retssikkerhedsstafetten”