10-november-2022 Offentligt møde.

Retshjælpen på Stevns inviterer til Gratis foredrag. Om alle borgeres adgang til retsvæsenet?

Titlen på foredraget er:

  • Hvilke barrierer forhindrer borgere i at opsøge juridisk bistand?
  • Hvordan fremmer vi konfliktløsning gennem retsvæsenet?

Tid & Sted: 10.11.2022 kl. 19 på St. H. Bibliotek

Kom og hør rets-sociolog Ole Hammerslev giver et oplæg.

Bagefter er der spørgsmål og diskussion.

Tilmelding er ikke nødvendig. – læs mere tryk på knappen

13 oktober-2022

Retshjælpen på Stevns er fortiden lukket om tirsdagen, men at vi håber at genoptage denne åbningstid snarest.

 

 

 

12. november 2021

Gratis retshjælp til borgere i Stevns Kommune

Stevns: Gratis retshjælp findes flere steder i landet, men bortset fra København er det sparsomt hvor mange gratis retshjælpskontorer der findes på Sjælland.

Men nu har Stevns fået en retshjælp, som åbnede onsdag den 10. november for gratis, uvildig og professionel juridisk rådgivning og retshjælp til alle borgere i Stevns kommune.

Ønsker samarbejde
Retshjælpen har til huse i lejede lokaler på Rengegade 4 i Store Heddinge, hvor der vil være åbent om tirsdagen fra kl. 16-18 og om onsdagen kl. 18-20. Hertil kommer en telefontid fredag kl. 13-14, hvor borgere kan henvende sig telefonisk med problemer og eller bestille tid til en samtale med en jurist.

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Riber Christensen håber, at denne telefontid kan udvides i takt med at der kommer flere frivillige jurister, sagde hun i sin velkomsttale.

– Vi er motiveret af alle de borgere, som oplever at de lever i et retssamfund, og som kun får ret, hvis de har ret. Men der er mange barrierer i at kunne få ret og blive imødekommet. Det vil vi godt hjælpe med, sagde hun og fortsatte:

– Vi regner med at komme i kontakt med mange andre organisationer, idet vi vil komme til at henvise til andre instanser. Vi ser os selv som et supplement til de frivillige sociale foreninger på Stevns og til Stevns Kommune. Og vi håber at de vil være med til at sprede kendskabet til den gratis retshjælp, og vi ser gerne flere frivillige, lød det fra Elisabeth Riber Christensen.

Folkene bag Stevns gratis retshjælp. Fra venstre Søren Baastrup, Hanne Andersen Aagaard, Jens Carl Jørgensen, Elisabeth Riber Christensen, Karen Poulsen og Mette Krogh Olsen. (Fotos: Klaus Slavensky)