Tak til

Retshjælpen på Stevns takker for tilskud til etablering og fortsat drift af retshjælpen fra Civilstyrelsen samt for bidrag til udviklingen af retshjælpens aktiviteter fra andre donorer som blandt andet Stevns Brands Fond i 2022. En særlig tak til de frivillige, som muliggør retshjælpens arbejde.