Rådgivning og Retshjælp

Retshjælpen på Stevns yder gratis retshjælp

Retshjælpen på Stevns yder gratis rådgivning og bistand indenfor en lang række retsområder. Hvis du har behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver bl.a. inden for følgende retsområder:

  • Familie- og arveret, f.eks. i relation til separation/skilsmisse, forældremyndighed, samvær, testamenter m.v.
  • Socialret f.eks kontanthjælp, førtidspension, enkeltydelser, boligsikring
  • Forbrugerret f.eks. reklamationer, klagesager til forbrugerklagenævnet
  • Lejeret f.eks. lejekontrakt, klager
  •  Strafferet f.eks. tilhold, bødesager
  • Udlændingeret f.eks. opholdstilladelse, visum, familiesammenføring m.v.
  •  Gældsrådgivning, uvildig rådgivning til din privatøkonomi

Gratis mundtlig rådgivning og vejledning til alle borgere uanset indkomst.

Såfremt vores juridiske rådgivere har mulighed for at hjælpe dig med skriftlig sagsbehandling, f.eks. korrespondance med modparten, opgørelse af krav, indhentning af oplysninger, hjælp i forbindelse med ankesager samt indgivelse af klager m.v., kan rådgiveren tilbyde dette.

Såfremt advokatbistand bliver nødvendig, kan Retshjælpen på Stevns hjælpe med ansøgning om fri proces.

Rådgivningen udføres af erfarne jurister og jurastuderende under supervision, og vores rådgivning er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.

Medbring gerne alle relevante papirer i din sag. Alle rådgivere har tavshedspligt, og du må gerne være anonym, hvis du ønsker det.