Præsentation af Retshjælpen

Retshjælpen på Stevns blev stiftet i starten af 2021 med det formål at sikre og styrke borgernes retssikkerhed. Vi arbejder for at sikre lige mulighed for juridisk hjælp for alle borgere uanset økonomiske vilkår og ressourcer. I forlængelse heraf er alle ydelser fra Retshjælpen på Stevns gratis.

For at varetage vores formål bedst muligt yder Retshjælpen på Stevns både retshjælp i form af juridisk rådgivning samt rettighedsoplysende aktiviteter.

Retshjælpens juridiske rådgivning dækker indenfor næsten samtlige retsområder, og vi tilbyder såvel personlige samtaler som assistance over telefon eller skriftligt via vores hjemmeside. Rådgivningen kan tage form af en umiddelbar mundtlig afklaring, men kan også udvikle sig til en længerevarende sagsbehandling.

Retshjælpens rettighedsoplysende aktiviteter er en udadvendt forebyggende indsats for at øge borgernes kendskab til egne borgerrettigheder samt mulighederne for at udnytte retssystemet til at få ret.

Vores rettighedsoplysende indsats består i et opsøgende arbejde i et samarbejde med frivillige sociale foreninger på Stevns samt i vores bisidderordning. Hertil kommer vores oplysningsarbejde i form af f.eks. offentlige møder om aktuelle emner indenfor retssikkerhed.

Retshjælpen på Stevns er et privat initiativ, der finansieres via offentlige tilskud, private donationer samt frivillige kræfter.

Retshjælpen er organiseret som en forening med en bestyrelse, en daglig leder, en åbningstid og en frivillig bogholder. Rådgivningen ydes af den daglige leder og de frivillige rådgivere. Retshjælpens rådgivere er alle juridisk uddannede frivillige fra lokalområdet.

Retshjælpens juridiske rådgivning dækker indenfor næsten samtlige retsområde